Wprowadzenia nowego projektu emerytalno-rentowego w Polsce


Wstęp………3

Rozdzial I.
System ubezpieczen emerytalno – rentowych w Chile

1.1. System ubezpieczen społecznych w Chile przed reforma przeprowadzona w 1981 r……….6
1.1.1. Glówne zalozenia systemu emerytalno – rentowego………6
1.1.2. Podstawowe wady systemu chilijskiego przed reforma………7
1.2. Charakterystyka systemu opartego na indywidualnej kapitalizacji………14
1.2.1. Konstrukcja systemu………14
1.2.2. Stadium przejsciowe………15
1.2.3. System emerytalno – rentowy po przeprowadzeniu reformy………18
1.2.4. Korzysci plynace z funkcjonowania nowego systemu emerytalno – rentowego………21
1.3. Rozwój systemu emerytalno – rentowego i jego rezultaty………32
1.3.1. Beneficjanci………32
1.3.2. Zakres systemu………32
1.3.3. Kształtowanie się wielkosci emerytur………33
1.3.4. Ewolucje finansowe funduszy emerytalnych………34
1.3.5. Rozwój gospodarczy………37

Rozdzial II.
Kapitalowe fundusze emerytalne i ich rola w projekcie reformy systemu emerytalno – rentowego w Polsce………40

2.1. Koniecznosc reform w systemie emerytalno – rentowym w Polsce………40
2.2. Glówne zalozenia projektu ‚Bezpieczenstwo dzieki róznorodnosci’………42
2.3. Pierwszy filar – zreformowany, repartycyjny filar ubezpieczen spolecznych………45
2.3.1. Miedzypokoleniowy Kapital Uprawnien Emerytalnych………45
2.4. Drugi filar – powszechne, prywatne fundusze emerytalne………50
2.4.1 Bezpieczenstwo funduszy emerytalnych………50
2.4.2. Zabezpieczenie aktywów funduszy oraz limity inwestycyjne………53
2.4.3. Zagadnienia podatkowe………56
2.5. Trzeci filar – dobrowolne ubezpieczenia dodatkowe………57
2.5.1. Pracownicze programy emerytalne………57
2.5.2. Kontrola trzeciego filaru………59
2.6. Stadium przejsciowe pomiedzy systemem opartym o zasade Pay-As-You-Go a systemem mieszanym………59
2.6.1. Zmiany organizacyjne oraz legislacyjne………60
2.6.2. Finansowanie okresu przejsciowego………62
2.7. System zreformowany………64

Rozdzial III.
Wnioski dotyczace wprowadzenia nowego projektu emerytalno – rentowego w Polsce………66

3.1. Kondycja finansowa funduszy emerytalnych w krajach, które zastosowaly model chilijski………66
3.3. Reforma prywatyzacyjna a reforma systemu ubezpieczen spolecznych………71
3.4. Nierozwiazane kwestie systemu emerytalno – rentowego w projekcie ‚Bezpieczenstwo dzieki róznorodnosci’………72

Zakończenie………77
Bibliografia………79
Spis wykresów………90
Spis tabel………91
Spis rysunków………92

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>