Historia ubezpieczen na ziemiach polskich.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Paczatki ubezpieczen na Ziemiach Polskich………5

Rozdzial 2.
Rozwój ubezpieczen społecznych pod zaborami………7

3.1 Zabór Pruski………7
3.2 Zabór Austryjacki………12
3.3 Zabór Aosyjski………14


Rozdzial 3.
Rozwój ubezpieczen społecznych w dwudziestoleciu miedzywojennym………16

Rozdzial 4.
Ubezpieczenia społeczne podczas II Wojny Swiatowej i okupacji niemieckiej………20

Rozdzial 5.
Ubezpieczenia społeczne w Polsce po II Wojnie Swiatowej………25

Rozdzial 6.
Reforma ubezpieczen społecznych wprowadzona od stycznia 1990 roku………35

Zakończenie………45

Bibliografia………47

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>