Historia ubezpieczen na ziemiach polskich. 4.33/5 (24)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział 1.
Paczatki ubezpieczen na Ziemiach Polskich………5

Rozdział 2.
Rozwój ubezpieczen społecznych pod zaborami………7

3.1 Zabór Pruski………7
3.2 Zabór Austryjacki………12
3.3 Zabór Aosyjski………14


Rozdział 3.
Rozwój ubezpieczen społecznych w dwudziestoleciu miedzywojennym………16

Rozdział 4.
Ubezpieczenia społeczne podczas II Wojny Swiatowej i okupacji niemieckiej………20

Rozdział 5.
Ubezpieczenia społeczne w Polsce po II Wojnie Swiatowej………25

Rozdział 6.
Reforma ubezpieczen społecznych wprowadzona od stycznia 1990 roku………35

Zakończenie………45

Bibliografia………47

Oceń