Kasy Chorych w Polsce 4.44/5 (18)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………7

Rozdział I
Systemy opieki zdrowotnej i uch znaczenie w procesię ochrony zdrowia………9


1. Modele i finansowanie opieki zdrowotnej……….9
1.1.Typy i charakterystyka systemów ochrony zdrowia……….10
1.2. Sposoby finansowania służby zdrowia……….13
2. Ubezpieczenia zdrowotne jako forma interwencji państwa w sprawy ochrony zdrowia……….14
2.1. System ubezpieczen zdrowotnych w Niemczech……….14
2.1.1. Znaczenie i zadania instytucji ubezpieczen zdrowotnych……….15
2.1.2. Kasy Chorych – zasadniczy element ubezpieczen zdrowotnych……….16
2.1.3. Polityka zdrowotna w Niemczech……….18
2.2. System ubezpieczen zdrowotnych w Belgii……….21
2.2.1. Skladki ubezpieczeniowe i wspólplacenie pacjentów……….22
2.2.2. Swiadczenia objete ubezpieczeniem zdrowotnym……….23
2.2.3. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Belgii……….24
2.3. Ubezpieczenia zdrowotne we Francji……….25
2.3.1. Systemy ubezpieczeniowe we Francji……….25
2.3.2. Podwójna rola ubezpieczen chorobowych……….28
2.3.3. Ubezpieczenia prywatne we Francji……….31
2.3.4. Zmiany w systemie ochrony zdrowia we Francji……….32
2.4. Narodowa sluzba zdrowia na przykładzie Wielkiej Brytanii……….33
2.4.1. Zasady funkcjonowania NHS……….34
2.4.2……….Reorganizacja NHS jako przyklad odejscia od nieefektywnego, scentralizowanego systemu na rzecz rynku wewnetrznego ubezpieczen zdrowotnych……….35
2.4.3. Swiadczenia zdrowotne w ramach oplacanych skladek……….38
2.4.4. Ubezpieczenia prywatne w Wielkiej Brytanii……….41


Rozdział II
Wpływ organizacji miedzynarodowych na funkcjonowanie systemow ochrony zdrowia………42

1. Unia Europejska, a problemy służby zdrowia……….42
1.1. Rozwój jednolitego rynku swiadczen zdrowotnych……….42
1.2. Regulacje prawne Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony zdrowia……….43
1.3. Uprawnienia do swiadczen zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej……….47
1.4. Podstawowe dokumenty Rady Europejskiej dotyczace polityki społecznej……….48

2. Organizacja Wspólpracy Gospodarczej i Rozwoju – marginalna rola Polski jako czlonka OECD na tle innych panstw w procesię ochrony zdrowia……….51

3. WHO – Swiatowa Organizacja Zdrowia……….56
3.1……….Zadania Swiatowej Organizacji Zdrowia……….56
3.2. Priorytety Swiatowej Organizacji Zdrowia……….59
3.3. Wspólpraca Polski z WHO……….59


Rozdział III
Dotychczasowy system ochrony zdrowia w Polsce jako przyklad monopolistycznej i centralistycznej działalności państwa………61


1. Przedwojenne Kasy Chorych……….61
2. Powojenny system ochrony zdrowia……….65
2.1. Charakterystyka socjalistycznej służby zdrowia i jej finansowanie……….65
2.2. Uprawnienia do swiadczen medycznych……….67
2.3. Nadzór nad gospodarka finansowa i jakoscia swiadczen……….68
3. Przygotowania do zmian w systemie ochrony zdrowia……….69
3.1. Strategiczne cele zmian w systemie opieki zdrowotnej……….71


Rozdział IV
System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce o nowy sposób finansowania – kase chorych………76

1. Obowiazek i rola Panstwa w nowym systemie……….76
2. Zasady systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego……….77
3. Powszechne Ubezpieczenie Zdrowotne w Polsce……….78
3.1. Kasy Chorych – podstawowymi instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego……….80
3.1.1. Organizacja Kasy Chorych……….81
3.1.2. System finansowy Kas Chorych……….83
3.2. Uczestnicy systemu PUZ – drogi dostepu do swiadczen w podstawowej opiece zdrowotnej……….87
3.3. Obowiazek ubezpieczenia……….88
3.4. Swiadczenia zdrowotne……….89
3.5. Wspólplacenie pacjentów……….92


Wnioski ………94
Bibliografia ………99
Spis tabel ………103
Spis rysunków………104

Oceń