Emerytury i renty w systemie swiadczen.

Wstęp………4

Rozdzial I

Podstawowe zalozenia reformy systemu
ubezpieczen spolecznych………6

1. Przeslanki reformy………7
2. Glówne mechanizmy nowego systemu………17
3. Reforma systemu emerytalnego a bezrobocie………25
4. Skutki wzrostu wieku emerytalnego na rynku pracy………28


Rozdzial II
Swiadczenia w systemie repartycyjnym………30

1. Skladka na ubezpieczenie społeczne………32
2. Indywidualne konta………37
3. Wyliczanie kapitału poczatkowego………40
4. Renty w nowym systemie………47


Rozdzial III
Otwarte Fundusze Emerytalne 53

1. Fundusze emerytalne na swiecie………54
2. Fundusze emerytalne w Polsce………56
3. Czlonkostwo w OFE………61
4. Podzial środków zgromadzonych w funduszu w razie
smierci czlonka funduszu emerytalnego………66
5. Polityka inwestycyjna funduszu oraz zabezpieczenie
aktywów funduszu………68
6. Wyplata środków zgromadzonych na rachunku czlonka
funduszu………71


Zakończenie………73
Literatura wybrana………79

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>