Atrakcyjność ubezpieczen majatkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzglednieniem ubezpieczen komunikacyjnych

Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczen

1.1. Historia ubezpieczen gospodarczych
1.2. Wybrane pojecia stosowane w ubezpieczeniach majatkowych
1 3. Klasyfikacja ubezpieczen


Rozdzial 2.
Charakterystyka rynku ubezpieczen majatkowych w Polsce

2.1. Źródła prawa ubezpieczeniowego
2.2. Instytucje prawne w polskim systemie ubezpieczen
2.3. Sytuacja ubezpieczen majatkowych w Polsce
2.4. Zaklady ubezpieczen
2.5. Posrednictwo ubezpieczeniowe
2.6. Oferta ubezpieczeniowa – ogólna charakterystyka


Rozdzial 3.
Ubezpieczenia komunikacyjne

3.1. Ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC, NW oraz assistance
3.2. PZU S.A. I Ergo Hestia S.A. – liderzy na rynku ubezpieczen komunikacyjnych
3.3. WysokoSc skladki i zakres ochrony ubezpieczeniowej
3.4. Likwidacja szkód


Zakończenie
Spis literatury
Spis tablic i rysunków

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>