Atrakcyjność ubezpieczen majatkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzglednieniem ubezpieczen komunikacyjnych 4.61/5 (18)

26 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1.
Podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczen

1.1. Historia ubezpieczen gospodarczych
1.2. Wybrane pojęcia stosowane w ubezpieczeniach majatkowych
1 3. Klasyfikacja ubezpieczen


Rozdział 2.
Charakterystyka rynku ubezpieczen majatkowych w Polsce

2.1. Źródła prawa ubezpieczeniowego
2.2. Instytucje prawne w polskim systemie ubezpieczen
2.3. Sytuacja ubezpieczen majatkowych w Polsce
2.4. Zaklady ubezpieczen
2.5. Posrednictwo ubezpieczeniowe
2.6. Oferta ubezpieczeniowa – ogólna charakterystyka


Rozdział 3.
Ubezpieczenia komunikacyjne

3.1. Ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC, NW oraz assistance
3.2. PZU S.A. I Ergo Hestia S.A. – liderzy na rynku ubezpieczen komunikacyjnych
3.3. WysokoSc skladki i zakres ochrony ubezpieczeniowej
3.4. Likwidacja szkód


Zakończenie
Spis literatury
Spis tablic i rysunków

Oceń