Cyberbezpieczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp……….. 3

Rozdział I
Cyberprzestrzeń i jej formy zagrożeń

1.1 Cyberprzestrzeń – podstawowe pojęcia……….. 5
1.2 Skala cyberprzestępczości ………..10
1.3 Cyberprzestępczość jako przejaw łamania prawa………..12
1.4 Cyberprzestępczość w danych statystycznych ………..23

Rozdział II
Zagrożenia w cyberprzestrzeni i przejawy zachowań

2.1 Zagrożenia w cyberprzestępczości – podstawowe informacje ………..25
2.2 Kierunki działań cyberterrorystycznych……….. 29
2.3 rzykłady ataków cyberterrorystycznych……….. 32
2.4 Ataki cyberterrorystyczne i przyczyny ich finansowania……….. 35

Rozdział III
Przeciwdziałanie zagrożeniu w cyberprzestrzeni

3.1 Zapobieganie cyberprzestępczości ………..39
3.2 Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania ataków w cyberprzestrzeni……….. 43
3.3 Współpraca z wyspecjalizowanymi organizacjami……….. 47
3.4 Międzynarodowy związek telekomunikacyjny……….. 49

Zakończenie ………..51
Bibliografia……….. 52