Reforma ochrony zdrowia w Polsce. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

26 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1.
Rola państwa i finansów publicznych w
funkcjonowaniu opieki
zdrowotnej………6

1.1 Zadania państwa w warunkach gospodarki rynkowej
1.2 Istota i zakres finansów publicznych
1.3 Rodzaje funkcji finansów publicznych i
instrumenty ich realizacji


Rozdział 2.
Modelowe systemy ochrony
zdrowia………18

2.1 Polityka ochrony zdrowia
2.2 Typy finansowania systemów zdrowotnych
2.3 Funkcjonowanie poszczególnych systemów ochrony
zdrowia w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA


Rozdział 3. Reforma finansowania opieki zdrowotnej w
Polsce………40

3.1 Opieka zdrowotna w Polsce przed wprowadzeniem
reformy
3.2 Przeslanki kształtowania i wdrozenia nowego
systemu zdrowotnego w kraju
3.3 Powszechne ubezpieczenie zdrowotne jako glówny
element reformy


Rozdział 4.
Organizacja i finansowanie systemu ubezpieczenia
zdrowotnego w świetle
reformy………65

4.1 Kasy Chorych jako podstawowa instytucja realizujaca
zadania z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego
4.2 Rola jednostek samorządu terytorialnego w
finansowaniu opieki zdrowotnej
4.3 Zasady funkcjonowania zakladów opieki zdrowotnej
4.4 Ocena działalności SPZOZ Slaskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu.


Zakończenie
Bibliografia

Oceń