System opieki zdrowotnej w Polsce. 4.22/5 (46)

System opieki zdrowotnej w Polsce to popularny w ostatnim czasie temat. Składa się na to wiele czynników: liczne reformy w systemie opieki zdrowotnej, niezadowolenie społeczne wywołane długim oczekiwaniem na wizyty u lekarzy specjalistów, a także pogarszająca się jakość świadczeń medycznych. To wszystko jest doskonałym materiałem, aby powstała ciekawa praca magisterska. Kogo powinien zainteresować temat system opieki zdrowotnej w Polsce? Prace magisterskie piszą o tym osoby studiujące kierunki medyczne, ale i polityczne. Jest to tak popularny problem, dotykający życia każdego z nas, że nie sposób przejść obok niego obojętnie. Praca magisterska na temat systemu opieki zdrowotnej w Polsce jest nie tylko kompletną i gruntową analizą aktualnego systemu, ale również zmian, które zachodziły na przestrzeni minionych dekad. Umiejętnie napisana praca magisterska, może również być studium wyjściowym do rozpoczęcia dyskusji na temat oczekiwanych zmian, poprawek oraz kompletnej przebudowy, która może usprawnić działanie systemu.

Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Historia systemu opieki zdrowotnej w Polsce………4

Rozdzial 2.
Charakterystyka tradycyjnych modeli systemów zdrowotnych ………13

2.1 Model Beveridge`a………13
2.2 Model Bismarckowski ………15
2.3 Model rezydualny……..17
2.4 Model Siemaszki………18

Rozdzial 3.
Wspólczesny system opieki zdrowotnej w Polsce……….19

3.1 System powszechnych ubezpieczen zdrowotnych od
1999 roku. ……….19
3.2 Dzialanie kas chorych
………25
3.3 Zalozenia rzadowe funkcjonowania opieki
zdrowotnej od roku 2003 ………31


Rozdzial 4.
System opieki zdrowotnej w wybranych krajach……….34

4.1. System opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii……….34
4.2 System opieki zdrowotnej w Belgii………37
4.3. System opieki zdrowotnej w Niemczech………41
4.4. System opieki zdrowotnej w USA……….45


Zakończenie……….47
Bibliografia………48

Oceń