Rozwój ubezpieczen grupowych na zycie z funduszami inwestycyjnymi na przykładzie XYZ 4.4/5 (15)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………5

Rozdział I
Wprowadzenie do zagadnienia ubezpieczen na zycie………8

1. Zarys historii ubezpieczen 8


Rozdział II
Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej………17

2.1. Ogólne zasady ubezpieczen na zycie 17
2.2. Umowa ubezpieczenia na zycie 19
2.2.1 Zawarcie umowy ubezpieczenia 24
2.2.2 Ogólne warunki ubezpieczenia 28


Rozdział III
Ubezpieczenia grupowe………32

1. Przedmiot ubezpieczen grupowych 32
2. Typy grup 37
3. Underwritting ubezpieczen grupowych 39


Rozdział IV
Ubezpieczenia grupowe z funduszem inwestycyjnym na przykładzie XYZ………50

4.1 XYZ na polskim rynku ubezpieczeniowym 50
4.2 Ubezpieczenia grupowe z funduszem inwestycyjnym oferowany przez XYZ 69
4.2.1.Grupowe Ubezpieczenie na zycie z funduszem inwestycyjnym ABC-1 71
4.2.2.Grupowe Ubezpieczenie na zycie z funduszem inwestycyjnym ABC-2 81


Zakończenie………96

Bibliografia………98

Oceń