Rozwój ubezpieczen grupowych na zycie z funduszami inwestycyjnymi na przykładzie XYZ


Wstęp………5

Rozdzial I
Wprowadzenie do zagadnienia ubezpieczen na zycie………8

1. Zarys historii ubezpieczen 8


Rozdzial II
Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej………17

2.1. Ogólne zasady ubezpieczen na zycie 17
2.2. Umowa ubezpieczenia na zycie 19
2.2.1 Zawarcie umowy ubezpieczenia 24
2.2.2 Ogólne warunki ubezpieczenia 28


Rozdzial III
Ubezpieczenia grupowe………32

1. Przedmiot ubezpieczen grupowych 32
2. Typy grup 37
3. Underwritting ubezpieczen grupowych 39


Rozdzial IV
Ubezpieczenia grupowe z funduszem inwestycyjnym na przykładzie XYZ………50

4.1 XYZ na polskim rynku ubezpieczeniowym 50
4.2 Ubezpieczenia grupowe z funduszem inwestycyjnym oferowany przez XYZ 69
4.2.1.Grupowe Ubezpieczenie na zycie z funduszem inwestycyjnym ABC-1 71
4.2.2.Grupowe Ubezpieczenie na zycie z funduszem inwestycyjnym ABC-2 81


Zakończenie………96

Bibliografia………98

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>