Ubezpieczenia społeczne osób prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (pozarolnicza) 4.35/5 (20)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……….5

Rozdział I
Pojęcie i rodzaje ubezpieczen spolecznych………7

1.1. Pojęcie i charakter prawny ubezpieczen spolecznych………7
1.2. Osoby prowadzace pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na
podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów
szczególnychv11
1.3. Osoby wspólpracujace z osobami prowadzacymi pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza i relacje miedzy nimi………15


Rozdział II
Struktura i obowiazek ubezpieczenia osób prowadzacych pozarolnicza dzialalnoscgospodarcza i osób z nimi wspólpracujacych………19

2.1. Ustalenie obowiazku ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego………19
2.2. Zgloszenie do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego
oraz wyrejestrowanie z ubezpieczen………25
2.3. Rozliczanie i tryb oplacania skladek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne………27
2.4. Podstawa wymiaru i wysokość skladek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy………29
2.5. Skutki nieterminowego regulowania skladek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy………37


Rozdział III
Zasilki

3.1. Swiadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzynstwa………45
3.2. Zasilki rodzinne i pielegnacyjne………52


Rozdział IV
Swiadczenia emerytalno-rentowe osób prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza………55

4.1. Emerytury i renty – zasady ich nabywania………55
4.2. Podstawa wymiaru, wysokość i waloryzacja emerytur i rent………59
4.3. Zawieszanie i zmniejszanie swiadczen emerytalno-rentowych oraz zasady ich rozliczania………65
4.4. Renty………71
4.5. Reforma emerytalna………75


Zakończenie………78
Literatura………79

Oceń