Ubezpieczenia społeczne osób prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (pozarolnicza)


Wstęp……….5

Rozdzial I
Pojecie i rodzaje ubezpieczen spolecznych………7

1.1. Pojecie i charakter prawny ubezpieczen spolecznych………7
1.2. Osoby prowadzace pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na
podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów
szczególnychv11
1.3. Osoby wspólpracujace z osobami prowadzacymi pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza i relacje miedzy nimi………15


Rozdzial II
Struktura i obowiazek ubezpieczenia osób prowadzacych pozarolnicza dzialalnoscgospodarcza i osób z nimi wspólpracujacych………19

2.1. Ustalenie obowiazku ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego………19
2.2. Zgloszenie do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego
oraz wyrejestrowanie z ubezpieczen………25
2.3. Rozliczanie i tryb oplacania skladek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne………27
2.4. Podstawa wymiaru i wysokość skladek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy………29
2.5. Skutki nieterminowego regulowania skladek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy………37


Rozdzial III
Zasilki

3.1. Swiadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzynstwa………45
3.2. Zasilki rodzinne i pielegnacyjne………52


Rozdzial IV
Swiadczenia emerytalno-rentowe osób prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza………55

4.1. Emerytury i renty – zasady ich nabywania………55
4.2. Podstawa wymiaru, wysokość i waloryzacja emerytur i rent………59
4.3. Zawieszanie i zmniejszanie swiadczen emerytalno-rentowych oraz zasady ich rozliczania………65
4.4. Renty………71
4.5. Reforma emerytalna………75


Zakończenie………78
Literatura………79

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>