System ubezpieczen emerytalnych w Polsce.

<strong
<br

Wstęp.<br
Rozdzial I.<br
Charakterystyka ubezpieczen spolecznych.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Pojecie systemu ubezpieczen spolecznych.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Przyczyny rozwoju ubezpieczen emerytalnych.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4 Dzialanie systemu emerytalnego.<br
<br<strong
Rozdzial II .<br
System emerytalny w Polsce.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1 Przeslanki wprowadzenia reformy systemu ubezpieczen spolecznych.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Konstrukcja nowego systemu ubezpieczen spolecznych.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3 Organizacja systemu ubezpieczen emerytalnych.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.3.1 I filar systemu emerytalnego.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.3.2 II filar otwarte fundusze emerytalne. <br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.3.3 III filar.<br
<br<strong
Rozdzial III.<br
Otwarte fundusze emerytalne.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1 Zasady działania otwartych funduszy emerytalnych.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2 Koszty funkcjonowania otwartych funduszy.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3 Podstawowe zalozenia reformy otwartych funduszy emerytalnych.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3.1 Ewolucja i obecna sytuacja na rynku OFE.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3 Wybór i czlonkowstwo w otwartym funduszu emerytalnym.<br
<br<strong
Zakończenie.<br
Bibliografia.<br
<br
</strong

&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>