Funkcje oraz znaczenie Parlamentu Europejskiego.

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………6

Rozdział 1.
Instytucje w Systemie Politycznym Unii Europejskiej

1.1. Instytucje Unii Europejskiej…….. 9
1.1.1. Rada Europejska ……..9
1.2. Instytucje Wspólnoty Europejskiej ……..12
1.2.1. Rada Unii Europejskiej…….. 12
1.2.2. Komisja Europejska ……..15
1.2.3. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej oraz Sad Pierwszej Instancji……… 18
1.2.4. Trybunal Obrachunkowy ……..23

Rozdział 2.
Struktura Parlamentu Europejskiego ……..25

2.1. Organy kierownicze…….. 26
2.1.1. Prezydium ……..26
2.1.2. Konferencje Przewodniczacych ……..30
2.2. Organy polityczne ……..31
2.2.1. Tworzenie grup politycznych…….. 32
2.2.2. Struktura grup politycznych…….. 32
2.3. Organy merytoryczne ……..37
2.3.1. Posiedzenie plenarne…….. 37
2.3.2. Komisje parlamentarne ……..40
2.3.3. Delegacje miedzyparlamentarne ……..41
2.4. Organy administracyjne 42

Rozdział 3.
Funkcje Parlamentu Europejskiego

3.1. Funkcja prawodawcza
3.2. Funkcja kontrolna ……..52
3.3.Funkcja kreacyjna…….. 56
3.4. Funkcja artykulacji politycznej…….. 58
3.5. Funkcja integracji politycznej ……..60

Rozdział 4.
Wpływ kobiet deputowanych parlamentu europejskiego na polityke Unii Europejskiej

Zakończenie ……..64
Bibliografia ……..65