Ubezpieczenia emerytalne w Polsce.

<strong
<br

Wstęp………2<br
<br
Rozdzial I <brTeoretyczne aspekty ubezpieczen spolecznych.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Zabezpieczenie emerytalne w systemie ubezpieczenia społecznego………5<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Klasyfikacja systemów emerytalnych………7<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Rola państwa w ubezpieczeniach emerytalnych………11<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4. Geneza i rozwój ubezpieczen społecznych w Polsce………14<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.1. Poczatki ubezpieczenia społecznego w Polsce………14<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.2. Ubezpieczenia emerytalne po II Wojnie Swiatowej………15<br
<br<strong
Rozdzial II<br Reforma systemu emerytalnego w Polsce w okresie transformacji.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Zmiany jakie wprowadzila nowa reforma………18<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Charakterystyka ubezpieczen emerytalnych przed reforma………24<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Warunki nabycia i ustalenia swiadczen emerytalnych………25<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3. Glówne przyczyny reformy ubezpieczen spolecznych………27<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.4. Podstawy prawno-finansowe nowego systemu emerytalnego………29<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.5. Glówne zalozenia i elementy systemu emerytalnego………31<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.5.1. I filar – obowiazkowy repartycyjny………33<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.5.2. II filar – obowiazkowy system kapitalowy (OFE)………35<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.5.3 III filar – dobrowolny system ubezpieczen kapitalowo-ubezpieczeniowych ( PPE, IKE)………38<br
<br<strong
Rozdzial III <brWdrazanie nowego systemu emerytalnego w Polsce i kontrowersje zwiazane z funkcjonowaniem poszczególnych filarów.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1. Emerytury i renty z FUS………39<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2. Organizacja i funkcjonowanie OFE………57<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3. PPE i IKE – zainteresowanie spoleczenstwa oszczedzaniem na przyszla emeryture………64<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.4. Zagrozenia i korzysci poszczególnych filarów………67<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.5. Ocena spoleczenstwa nowego systemu emerytalnego………74<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.6. Proponowane unowoczesnienia………77<br
<br<strong
Zakończenie………86<br
Bibliografia………89<br
<br
&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>