Efektywność funduszy inwestycyjnych w porównaniu z innymi metodami oszczedzania

<strong
<br

<brRozdzial I.<br Podstawowe pojecia i zagadnienia zwiazane z ryzykiem.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;1. Ryzyko……… 4<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 1.1. Pojecie ryzyka……… 4<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 1.2. Definicje ryzyka……… 4<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 1.3. Czynniki ryzyka……… 5<br
&ensp;&ensp;&ensp; 2. Ryzyko a niepewnosc……… 6<br
&ensp;&ensp;&ensp; 3. Kryteria podzialu ryzyka……… 6<br
&ensp;&ensp;&ensp; 4. Ryzyko rynkowe……… 11<br
&ensp;&ensp;&ensp; 5. Zarządzanie ryzykiem……… 12<br
&ensp;&ensp;&ensp; 6. Rodzaje inwestycji……… 15<br
<strong<brRozdzial II.<br Inwestycje w Polsce. <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;1. Charakterystyka inwestorów na rynku gieldowym……… 20<br
&ensp;&ensp;&ensp;2. Podstawy prawne działalności funduszy inwestycyjnych w Polsce……… 22<br
&ensp;&ensp;&ensp;3. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych……… 28 <br
&ensp;&ensp;&ensp;4. Inwestycje Polaków……… 29<br
&ensp;&ensp;&ensp;5. Alternatywne sposoby oszczedzania……… 41<br
<strong<brRozdzial III. <brFundusze inwestycyjne i ich efektywnosc.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;1. Czym jest fundusz inwestycyjny?……… 45<br
&ensp;&ensp;&ensp;2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych……… 46<br
&ensp;&ensp;&ensp;3. Polityka inwestycyjna funduszu……… 49<br
&ensp;&ensp;&ensp;4. Koszty i dochody funduszu……… 51<br
&ensp;&ensp;&ensp;5. Efektywność funduszy inwestycyjnych……… 53<br
<strong<br
Zakończenie……… 56<br
Spis tabel……… 58<br
Spis rysunków……… 59<br
Bibliografia……… 60<br
<br

&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>