Mechanizmy działania i funkcjonowania Rady Unii Europejskiej.

<strong
<br

Wstęp<br
Rozdzial I <brRada jako instytucja Unii Europejskiej…………3<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;1 Od Europejskiej Wspólnoty Wegla i Stali do Euratomu<br
&ensp;&ensp;&ensp;2 Fuzja instytucji<br
&ensp;&ensp;&ensp;3 Powstanie Unii Europejskiej<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1 Traktat z Maastricht<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2 Traktat Amsterdamski<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3 Traktat Nicejski<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.4 Traktat ustanawiajacy Konstytucje dla Europy<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.5 Traktat Lizbonski<br
<br<strong
Rozdzial II<br Sklad i struktura organizacyjna Rady Unii Europejskiej…………20<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;1 Sklad Rady UE<br
&ensp;&ensp;&ensp;2 Przewodnictwo w Radzie UE<br
&ensp;&ensp;&ensp;3 Sekretariat Generalny Rady UE<br
&ensp;&ensp;&ensp;4 Komitet Stalych Przedstawicieli<br
&ensp;&ensp;&ensp;5 Inne organy pomocnicze Rady UE<br
<br<strong
Rozdzial III <brCharakter i funkcje Rady Unii Europejskiej…………42<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;1.Funkcja prawodawcza<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Wspóldecydowanie z Parlamentem Europejskim<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Samodzielna dzialalnosc legislacyjna<br
&ensp;&ensp;&ensp;2.Funkcja ustalania linii polityki UE<br
&ensp;&ensp;&ensp;3.Funkcja kreacyjna<br
&ensp;&ensp;&ensp;4 Funkcja koordynacyjna<br
&ensp;&ensp;&ensp;5 Funkcja regulacyjna<br
<br<strong
Rozdzial IV <brProces decyzyjny Rady UE…………60<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;1 Zwolywanie posiedzen<br
&ensp;&ensp;&ensp;2 Przygotowanie prac Rady<br
&ensp;&ensp;&ensp;3 Glosowanie w Radzie UE<br
&ensp;&ensp;&ensp;4 Procedura współpracy z Parlamentem Europejskim<br
<strong<brZakończenie…………77<br
Bibliografia<br
&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>