Inwestycje z funduszy unijnych na przykładzie gminy XYZ

<strong
<br

Wstęp………2<br
<br
Rozdzial I<br Fundusze Unii Europejskiej &#8211; ujecie teoretyczne.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Rodzaje funduszy strukturalnych………4 <br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych………11<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Konsekwencje wynikajace z zasad funkcjonowania funduszy europejskich………13<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4 Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym i lokalnym………16<br
<br<strong
Rozdzial II<br Źródła finansowania inwestycji przez jednostke samorządu terytorialnego.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1 Fundusze strukturalne jako źródła finansowania inwestycji gmin w Polsce………27 <br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2 Udział środków unijnych i krajowych w realizacji inwestycji………29<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3.Czynniki determinujace absorpcje unijnych środków pomocowych………32<br
<br<strong
Rozdzial III <brGmina Marklowice jako przyklad inwestycji realizowanych w ramach funduszy unijnych.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1 Charakterystyka gospodarcza Gminy Marklowice………35<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2 Zakres i sposób finansowania inwestycji w Gminie Marklowice………43<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3 Perspektywy dalszego inwestowania w rozwój Gminy Marklowice i źródła pozyskiwania………48<br
<br<strong
Wnioski koncowe………54<br
Bibliografia………58<br
Spis tabel i rysunków………60<br
<br

&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>