Od idei do powstania Unii Europejskiej. Przebieg procesu integracji europejskiej.

26 października 2015 Wyłączono Przez administrator

1. Spis treści………. 3

2. Wstęp………. 4

3. Cel i zakres pracy……….5

4. Geneza integracji europejskiej………. 6
      4.1 Europa jako wspólnota- ujęcie historyczne ……….6
4.2 Idee integracyjne w XIX wieku ……….8
4.2.1 Podejmowane próby tworzenia stowarzyszeń integracyjnych………. 11
4.3 Uwarunkowania działań integracyjnych ……….13
4.3.1 Richard Coudenhove – Kalergi (Unia Paneuropejska) ……….16
4.3.2 Stany zjednoczone Europy 18
4.4 Koncepcje integracyjne organizacji 'stowarzyszeniowych’………. 21
4.5 Plany Stanów Zjednoczonych Narodów Europejskich oraz sugestie tworzenia federacji regionalnych………. 23
4.6 Podejmowane prób realizacji idei integracyjnych ……….25
4.7 Dynamika europejskich dążeń integracyjnych ……….27
4.8 Kongres Europejski w Hadze ……….29
4.9 Główne nurty idei integracji ……….30
4.10 Ojcowie Europy ……….32

5. Początki integracji europejskiej
      5.1 Utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali ……….35
5.2 Nieudane próby utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej………. 36
5.3 Wspólnoty Europejskie ……….36
5.4 Spowolnienie integracji w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ……….39

6. Osiągnięcia Integracji Europejskiej
      6.1 Ogólny zarys osiągnięć integracji europejskiej ……….41
6.2 Utworzenie Unii Europejskiej ……….45
6.2.1 Konstrukcja prawna Unii Europejskiej ……….45
6.2 Status Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego………. 46
6.3 Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej ……….48

7. Podsumowanie ……….49
8. Bibliografia ……….50