Od idei do powstania Unii Europejskiej. Przebieg procesu integracji europejskiej.

<strong
<br

<br1. Spis tresci………. 3<br
<br2. Wstęp………. 4<br
<br3. Cel i zakres pracy……….5<br
<br4. Geneza integracji europejskiej………. 6<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.1 Europa jako wspólnota- ujecie historyczne ……….6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.2 Idee integracyjne w XIX wieku ……….8<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.2.1 Podejmowane próby tworzenia stowarzyszen integracyjnych………. 11<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.3 Uwarunkowania dzialan integracyjnych ……….13<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.3.1 Richard Coudenhove – Kalergi (Unia Paneuropejska) ……….16<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.3.2 Stany zjednoczone Europy 18<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.4 Koncepcje integracyjne organizacji ‚stowarzyszeniowych’………. 21<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.5 Plany Stanów Zjednoczonych Narodów Europejskich oraz sugestie tworzenia federacji regionalnych………. 23<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.6 Podejmowane prób realizacji idei integracyjnych ……….25<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.7 Dynamika europejskich dazen integracyjnych ……….27<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.8 Kongres Europejski w Hadze ……….29<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.9 Glówne nurty idei integracji ……….30<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.10 Ojcowie Europy ……….32<br
<br<strong5. Poczatki integracji europejskiej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;5.1 Utworzenie Europejskiej Wspólnoty Wegla i Stali ……….35<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;5.2 Nieudane próby utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej………. 36<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;5.3 Wspólnoty Europejskie ……….36<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;5.4 Spowolnienie integracji w latach szescdziesiatych i siedemdziesiatych ……….39<br
<strong<br6. Osiagniecia Integracji Europejskiej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;6.1 Ogólny zarys osiagniec integracji europejskiej ……….41<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;6.2 Utworzenie Unii Europejskiej ……….45<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;6.2.1 Konstrukcja prawna Unii Europejskiej ……….45<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;6.2 Status Unii Europejskiej w świetle prawa miedzynarodowego………. 46<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;6.3 Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej ……….48<br
<strong<br7. Podsumowanie ……….49<br
8. Bibliografia ……….50<br
<br
</strong

&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>