Koncepcja euroregionów i jej zastosowanie w Polsce.

26 października 2015 Wyłączono Przez administrator

Wstęp.

Rozdział I.
Geneza euroregionów i ich powstanie w Polsce.
1. Inicjatywa tworzenia euroregionów w Polsce.
2. Pojęcie i charakterystyka regionu, regionu transgranicznego, euroregionu oraz współpracy transgranicznej.
3. Podstawy prawne tworzenia i współpracy euroregionów.

Rozdział II.
Charakterystyka Euroregionu XYZ.
      1. Geneza Euroregionu XYZ.
2. Władze stowarzyszenia, jego zarząd oraz członkowie.
3. Położenie i warunki naturalne Euroregionu.

Rozdział III.
Formy współpracy kulturalno-gospodarczej występujące w Euroregionie XYZ.
      1. Współpraca pod względem kulturowym.
2. Współpraca gospodarcza.
3. Program Współpracy Przygranicznej PHARE.

Rozdział IV.
Próba oceny Euroregionu XYZ.
      1. Ocena walorów turystycznych, kulturowych i przyrodniczych.
2. Ocena polityki integracyjnej i gospodarczej.

Zakończenie.
Bibliografia.