Koncepcja euroregionów i jej zastosowanie w Polsce.

<strong
<br

Wstęp.<br
<br
Rozdzial I.<br Geneza euroregionów i ich powstanie w Polsce.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Inicjatywa tworzenia euroregionów w Polsce.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Pojecie i charakterystyka regionu, regionu transgranicznego, euroregionu oraz współpracy transgranicznej.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3. Podstawy prawne tworzenia i współpracy euroregionów.<br
<br<strong
Rozdzial II.<br Charakterystyka Euroregionu XYZ.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Geneza Euroregionu XYZ.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Władze stowarzyszenia, jego zarzad oraz czlonkowie.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3. Polozenie i warunki naturalne Euroregionu.<br
<br<strong
Rozdzial III. <brFormy współpracy kulturalno-gospodarczej wystepujace w Euroregionie XYZ.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Wspólpraca pod wzgledem kulturowym.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Wspólpraca gospodarcza.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3. Program Wspólpracy Przygranicznej PHARE.<br
<br<strong
Rozdzial IV.<br Próba oceny Euroregionu XYZ.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Ocena walorów turystycznych, kulturowych i przyrodniczych.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Ocena polityki integracyjnej i gospodarczej.<br
<br<strong
Zakończenie.<br
Bibliografia.<br
<br
</strong

&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>