Reforma Unii Europejskiej na podstawie Traktatu Lizbonskiego.

<strong
<br

Wstęp ……….. 3<br
<br
Rozdzial I<br Geneza i historia Unii Europejskiej.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Geneza Unii Europejskiej……….. 5<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Historia i budowa ‚Konstytucji dla Europy’………..12<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Prace nad nowym Traktatem……….. 15 <br
<br<strong
Rozdzial II<br Wybrane postanowienia Traktatu.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Kompetencje Unii i poszczególnych jej organów……….. 17<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. System glosowania w Radzie……….. 26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej……….. 32<br
<br<strong
Rozdzial III<br Ratyfikacja<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1. Pojecie ratyfikacji……….. 36<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2. Ratyfikacja w Polsce……….. 38<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3. Problem ratyfikacji Traktatu w innych państwach czlonkowskich……….. 43<br
<br<strong
Zakończenie……….. 47<br
Bibliografia……….. 49<br
<br
&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>