Perspektywy wejscia Polski do strefy euro.

<strong
<br
Wstęp…………2<br
<br
Rozdzial 1. <br
Droga do wspólnej waluty<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Euro – waluta miedzynarodowa…………6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Traktat Rzymski – powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej…………7<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Plan Wernera…………8<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4 Europejski System Walutowy…………11<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.1 ECU…………11<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.2 Mechanizm Kursowo-Interwencyjny…………13<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.3 Mechanizm kreacji ECU i rozliczeń z tytułu interwencji walutowych…………14<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.4 Mechanizm Kredytowy…………14<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.5 Funkcjonowanie ESW…………15<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.5 Zalozenia UGW zawarte w Raporcie Delorsa…………16<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.6 Traktat z Maastricht…………17<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.6.1 II etap realizacji UGW…………19<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.6.2 Kryteria konwergencji-warunki uczestnictwa w obszarze euro…………20<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.7 Nowi czlonkowie obszaru jednowalutowego…………21<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.7.1 Wprowadzenie euro…………22<br
<br<strong
Rozdzial 2.<br
Strefa euro- porzadek pieniezny i stabilnosc makroekonomiczna.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Europejski System Banków Centralnych…………24<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Jednolita polityka pieniezna i jej efekty…………25<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3. Polityka kursowa- ERM II…………31<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.4. Koordynacja polityki gospodarczej…………32<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.4.1. Pakt Stabilnosci i Wzrostu…………35<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.4.2. Sytuacja Finansów krajów Unii Europejskiej 1999-2002…………37<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.4.3. Interwencje podejmowane przez Komisje Europejska oraz Rade Unii Europejskiej…………38<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.4.4. Finanse publiczne w perspektywie srednioterminowej…………41<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.5. Perspektywa rozszerzenia strefy euro o Danie, Szwecje i Wielka Brytanie…………43<br
<br<strong
Rozdzial 3.<br
Strefa euro- wyzwanie dla Polski.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1. Korzysci uczestnictwa w UGW…………45<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2. Koszty uczestnictwa Polski w strefie euro…………50<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3. Polska gospodarka w procesię integracji z UE…………55<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3.1. Kryteria konwergencji a sytuacja gospodarcza w Polsce…………55<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3.1.1.Inflacja…………55<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3.1.2.Stopy procentowe…………56<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3.1.3.Deficyt budżetowy…………57<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3.1.4.Kurs walutowy…………58<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.4. Polityka makroekonomiczna w drodze do czlonkostwa w strefie euro…………60<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.4.1. Wyzwania zwiazane ze spelnieniem kryteriów konwergencji…………60<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.4.2. Rózne warianty polityki makroekonomicznej w drodze do euro…………63<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.4.3. Scenariusz fiskalny…………63<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.4.4. Scenariusz monetarny…………64<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.4.5. Podsumowanie…………64<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.5. Optymalna sciezka do euro…………65<br
<br<strong
Podsumowanie i wnioski…………68<br
Bibliografia…………69<br
Spis tablic…………71<br
Spis rysunków…………72<br
<br
<br

&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>