Wpływ przystapienia Polski do Unii Europejskiej na rolnictwo i obszary wiejskie.

<strong
<br

Wstęp ………..4<br
<brRozdzial I<br Polityka rolna unii europejskiej </strong<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej……….. 6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Funkcje polityki rolnej……….. 8<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3. Fundusze UE dla realizacji polityki rolnej ………..12<br
<strong<brRozdzial II <brŚrodki unii europejkskiej przeznaczone na rolnictwo i obszary wiejskie </strong<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Dopłaty bezpośrednie……….. 17<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)……….. 21<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3. SPO &#8211; Restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwój obszarów wiejskich ………..31<br
<strong<brRozdzial III<br Wspólny rynek rolny i zadania agencji interwencyjnych </strong<br
&ensp;&ensp;&ensp;1. Charakterystyka Wspólnego Rynku Rolnego Unii Europejskiej ………..35<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 1.1 Podzial rynku rolnego wedlug kryterium branzowego ………..37<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 1.2 Instrumenty prawne organizacji rynków rolnych ………..44<br
&ensp;&ensp;&ensp;2. Mechanizmy handlowe Wspólnej Polityki Rolnej administrowane przez Agencje Rynku Rolnego……….. 46<br
&ensp;&ensp;&ensp;3. Zadania agencji interwencyjnych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej ………..47<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.1 Agencja Rynku Rolnego……….. 48<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ………..49<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.3 Agencja Nieruchomosci Rolnych ………..51<br
<strong<brRozdzial IV<br Zmiany w polskim rolnictwie po przystapieniu Polski do unii europejskiej </strong<br
&ensp;&ensp;&ensp;1. Ogólna ocena sytuacji w polskim rolnictwie ………..53<br
&ensp;&ensp;&ensp;2. Porównanie poziomów wsparcia dla rolnictwa w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej ………..55<br
&ensp;&ensp;&ensp;3. Korzysci i koszty integracji polskiego rolnictwa z UE……….. 60<br
&ensp;&ensp;&ensp;4. Kierunki zmian polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich po 2006 roku ………..64<br
<strong<brZakończenie ………..71<br
Bibliografia……….. 74<br
Spis rycin i tabel ………..79<br
</strong<br
&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>