Proces uwspólnotowienia rynku pracy w Uni Europeskiej. Prawne i kulturowe uwarunkowania.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka rynku pracy
1.1 Pojecie i funkcje rynku pracy
1.2 Segmentacja rynku pracy
1.3 Popyt na prace
1.4 Podaz pracy
1.5 Równowaga i stany nierównowagi na rynku pracy
1.6 Bezrobocie

Rozdzial II
Rynek pracy w Unii europejskiej i jego wykluczenia
2.1 Struktura zatrudnienia w Unii Europejskiej
2.2 Swobodny przeplyw osób w Unii Europejskiej
2.2.1 Wpływ zasad swobodnego przeplywu pracowników na rynek pracy w Unii Europejskiej
2.3 Charakterystyka bezrobocia w Unii Europejskiej
2.3.1 Podstawy walki z bezrobociem w Unii Europejskiej

Rozdzial III
Polska w drodze do do pelnego uczestnictwa na rynku pracy w unii europejskiej
3.1 Dazenia Polski do czlonkostwa w Unii Europejskiej
3.2 Polskie negocjacje o czlonkostwo w Unii Europejskiej
3.3 Koszty i korzysci wynikajace z czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej
3.4 Dostep do europejskiego rynku pracy obywateli polskich za granica

Rozdzial IV
Analiza niemieckiego rynku pracy dla polaków
4.1 Charakterystyka niemieckiego rynku pracy
4.2 Niemiecki rynek pracy po otwarciu się na pracowników z Polski

Zakończenie i wnioski
Spis rysunków
Spis tabel i wykresów
Bibliografia

 

 


Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)