Proces uwspólnotowienia rynku pracy w Uni Europeskiej. Prawne i kulturowe uwarunkowania.

<strong
<br
Wstęp<br
<br
Rozdzial I<br
Ogólna charakterystyka rynku pracy<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Pojecie i funkcje rynku pracy<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Segmentacja rynku pracy<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Popyt na prace<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4 Podaz pracy<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.5 Równowaga i stany nierównowagi na rynku pracy<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.6 Bezrobocie<br
<br<strong
Rozdzial II<br
Rynek pracy w Unii europejskiej i jego wykluczenia<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1 Struktura zatrudnienia w Unii Europejskiej <br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2 Swobodny przeplyw osób w Unii Europejskiej<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.1 Wpływ zasad swobodnego przeplywu pracowników na rynek pracy w Unii Europejskiej<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3 Charakterystyka bezrobocia w Unii Europejskiej<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3.1 Podstawy walki z bezrobociem w Unii Europejskiej<br
<br<strong
Rozdzial III<br
Polska w drodze do do pelnego uczestnictwa na rynku pracy w unii europejskiej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1 Dazenia Polski do czlonkostwa w Unii Europejskiej<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2 Polskie negocjacje o czlonkostwo w Unii Europejskiej<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3 Koszty i korzysci wynikajace z czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.4 Dostep do europejskiego rynku pracy obywateli polskich za granica<br
<br<strong
Rozdzial IV<br
Analiza niemieckiego rynku pracy dla polaków<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.1 Charakterystyka niemieckiego rynku pracy<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.2 Niemiecki rynek pracy po otwarciu się na pracowników z Polski<br
<br<strong
Zakończenie i wnioski<br
Spis rysunków<br
Spis tabel i wykresów<br
Bibliografia<br
<br

&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>