Zabezpieczenie antyterrorystyczne portów lotniczych na terenie Unii Europejskiej

14 listopada 2017 Wyłączono Przez administrator

Wstęp……..4

Rozdział 1
Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej
1.1. Pojęcie oraz klasyfikacja terroryzmu ……..6
1.2. Wielowymiarowość skutków ataku terrorystycznego na world trade centre w 2001 ……..12
1.3. Prawne podstawy i polityka antyterrorystyczna w unii europejskiej…….. 16

Rozdział 2
Organizacja portu lotniczego
2.1. Port lotniczy – podstawowe pojęcia…….. 21
2.2. Funkcje i zadania portu lotniczego…….. 24
2.3. Terminal pasażerski…….. 26

Rozdział 3
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne w portach lotniczych Unii Europejskiej
3.1. Uwarunkowania ochrony portów lotniczych…….. 29
3.2. Procedury kontroli w portach lotniczych ……..33
3.3. Instytucje i służby zapewniające bezpieczeństwo w porcie lotniczym ……..37
3.4. Infrastruktura krytyczna na obszarze portów lotniczych oraz jej ochrona ……..44
3.5. Wymagania infrastrukturalne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa portów lotniczych…….. 47

Podsumowanie ……..52
Bibliografia ……..55
Spis rysunków ……..61