System instytucji unijnych po wejściu w zycie traktatu z Lizbony.

<strong
<br
Wykaz skrótów………4<br
Wstęp………5<br
<brRozdzial 1.<br Traktat lizbonski – ogólne zalozenia i rys historyczny. <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Przyczyny zawarcia nowego traktatu………7<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Postanowienia Traktatu z Lizbony dotyczace kwestii ogólnych………8<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Sytuacja w Europie poprzedzajaca Traktat Lizbonski – lata 1952-2001………10<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3.1. Utworzenie Wspólnoty Wegla i Stali………10<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3.2. Traktaty Rzymskie………10<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3.3. Jednolity Akt Europejski………11<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3.4. Traktat z Maastricht………11<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3.5. Traktat Amsterdamski………12<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3.6. Traktat z Nicei………12<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3.7. Deklaracja z Laeken………13<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4. Geneza Traktatu Lizbonskiego – lata 2003-2009………13<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.1. Konwent Europejski………13<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.2. Traktaty Akcesyjne………13<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.3. Okres refleksji………14<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.4. Prezydencja Niemiecka………14<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.5. Podpisanie Traktatu Lizbonskiego………16<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.6. Ratyfikacja i wejscie w zycie Traktatu Lizbonskiego………16<br
<br<strongRozdzial 2.<br System instytucji europejskich dzialajacy do 1 grudnia 2009 roku <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Instytucje Unii Europejskiej- slowo wstepne………18<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Rada Europejska………19<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.1. Powstanie………19<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.2. Budowa………19<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.3. Funkcjonowanie………21<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3.Parlament Europejski………21<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.3.1.Powstanie………22<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.3.2.Budowa………23<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.3.3.Funkcjonowanie………25<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.4. Rada Unii Europejskiej………27<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.4.1. Powstanie………27<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.4.2. Budowa………27<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.4.3. Funkcjonowanie………29<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.5. Komisja Europejska………32<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.5.1. Powstanie………32<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.5.2. Budowa………32<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.5.3. Funkcjonowanie………33<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.6. Trybunal Sprawiedliwosci Wspólnot Europejskich………34<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.6.1. Powstanie………34<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.6.2. Budowa………34<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.6.3. Funkcjonowanie………35<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.6.4. Sad I Instancji………36<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.7. Europejski Trybunal Obrachunkowy………37<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.7.1. Powstanie………37<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.7.2. Budowa………37<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.7.3. Funkcjonowanie………37<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.8. Komitet Ekonomiczno-Spoleczny………38<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.8.1. Powstanie………38<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.8.2. Budowa………38<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.8.3. Funkcjonowanie………39<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.9. Komitet Regionów………39<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.9.1. Powstanie………39<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.9.2. Budowa………39<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.9.3. Funkcjonowanie ………40<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.10. Europejski Bank Centralny………41<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.10.1. Powstanie………41<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.10.2. Budowa………41<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 2.10.3. Funkcjonowanie………41<br
<br<strongRozdzial 3.<br Zmiany w funkcjonowaniu instytucji unii europejskiej wprowadzone na podstawie Traktatu Lizbonskiego <br </strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1. Slowo wstepne odnosnie Rozdzialu trzeciego………43<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2. Zmiany instytucjonalne zawarte w Traktacie z Lizbony. Czesc pierwsza – Traktat o Unii Europejskiej………43<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.2.1. Parlament Europejski………44<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.2.2. Rada Europejska………44<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.2.3. Rada………47<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.2.4. Komisja Europejska………50<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.2.5. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczenstwa………52<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.2.6. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej………52<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.3. Zmiany instytucjonalne zawarte w Traktacie z Lizbony. Czesc druga – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej………53<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.3.1. Parlament Europejski………53<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.3.2. Rada Europejska………54<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.3.3. Rada………54<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.3.4. Wspólne Funkcje PE i Rady………57<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.3.5. Komisja………58<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.3.6. Trybunal Sprawiedliwosci o UE………58<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.3.7. Europejski Bank Centralny………60<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.3.8. Trybunal Obrachunkowy………60<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.3.9. Ograny doradcze Unii………60<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.3.10. Komitet Ekonomiczno -Spoleczny………61<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 3.3.11. Komitet Regionów………61<br
<br<strongZakoncznie………62<br
Bibliografia………64<br
Aneks ………66<br
<br

&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>