Fundusze unijne dostepne dla Polski.

<strong
<br

Wstęp ………3<br
<br
Rozdzial I <brPomoc publiczna <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Istota oraz formy pomocy publicznej………5<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Warunki oraz zasady zwiazane z udzielaniem pomocy publicznej………7<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3. Pomoc regionalna………10<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4. Pomoc horyzontalna………12<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;5. Pomoc sektorowa………13<br
<br<strong
Rozdzial II <brCharakterystyka funduszy<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Fundusze przedakcesyjne………15<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 PRAHE………17<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 SAPARD………18<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 ISPA………20<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Fundusze strukturalne………20<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………23<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2 Europejski Fundusz Spoleczny………26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej………30<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.4 Finansowy Instrument Wspierania Rybolówstwa………31<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3. Fundusz spójnosci………30<br
<br<strong
Rozdzial III <brCharakterystyka programów finansowych<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Programy finansowe w latach 2004-2006………32<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Programy finansowe w latach 2007-2013………36<br
<br<strong
Rozdzial IV <brSwiadomosc polskiego spoleczenstwa a dostep do funduszy unijnych<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Wiedza na temat funduszy w latach 2004-2006………49 <br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Wiedza na temat funduszy w latach 2007- 2013………52<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3. Oczekiwania co do informacji………55<br
<br<strong
Zakończenie ………57<br
Bibliografia ………59<br
<br

&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>