Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji na przykładzie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi KGHM.


Wstęp 5

Rozdzial I.
Istota procesów umiedzynarodowienia i procesów globalizacji.

1.1 Pojecie umiedzynarodowienia i globalizacji……….7
1.2 Rodzaje strategicznej orientacji przedsiebiorstw……….9
1.3 Motywy umiedzynarodowienia przedsiebiorstw……….15
1.3.1 Rózne formy umiedzynarodowienia……….21
1.3.2 Formy niewymagajace instytucjonalnej lokalizacji za granica……….25

Rozdzial II.
Organizacja i funkcjonowanie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi.

2.1 Historia rozwoju KGHM Polska Miedz S.A………..35
2.2 Zmiany w strukturze organizacyjnej KGHM Polska Miedz S.A………..37
2.3 Działalność produkcyjna spólki……….47

Rozdzial III.
Polityka handlowa Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi.

3.1 System sprzedaży produktów KGHM Polska Miedz S.A………..61
3.2 Rachunek oplacalnosci……….62
3.2.1 Cena……….65
3.2.2 Wolumen oraz przychody uzyskiwane ze sprzedaży miedzi oraz srebra na rynku krajowym i swiatowym……….67
3.2.3 Sprzedaz katod na Londynskiej Gieldzie Metali………..72

Rozdzial IV.
Perspektywy rozwoju spółki KGHM Polska Miedz S.A.

3.1 Szanse i zagrozenia plynace z otoczenia firmy w kraju……….79
3.2 Szanse i zagrozenia (ryzyko), plynace z otoczenia firmy i na rynku swiatowym……….84

Zakończenie……….90
Bibliografia……….92
Materialy zródlowe……….94
Spis rysunków……….95
Spis tabel……….95

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>