Wpływ transformacji gospodarczej w Polsce na wymiane towarowa pomiedzy Polska i Rosja


Streszczenie………2
Wstęp………7

Rozdzial I.
Transformacja systemu gospodarczego w Polsce w latach 1989-19980

1. Procesy transformacji w Polsce w latach 1990-1998………10
1.1. Przebieg transformacji gospodarczej w Polsce i polityka stabilizacyjna………10
1.2. Zmiany instytucjonalno-prawne………18
1.3. Przeksztalcenia wlasnosciowe………20
1.3.1. Formy przeksztalcen wlasnosciowych………22
1.3.2. Tempo i skala procesu prywatyzacji………24
2. Transformacja handlu zagranicznego w Polsce ………228
3. Przedstawienie wskazników makroekonomicznych gospodarki polskiej w latach 1990-1997………35
3.1. Analiza dynamiki produktu krajowego brutto w latach 1990-1998………35
3.2. Inflacja………37

Rozdzial II
Sytuacja gospodarcza w Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1998

1. Zmiany gospodarcze w Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1998………40
1.1. Sytuacja gospodarcza przed rozpoczeciem reform………40
1.2. Plan i zalozenia reform………42
1.3. Liberalizacja cen………44
1.4. Problemy prywatyzacji w Rosji……….45
1.5. Radykalne reformy gospodarcze w 1992 roku i ‚dryf strategiczny’ w latach nastepnych ………47
2. Rynek panstwowych dluznych papierów wartosciowych a kryzys finansowy w Rosji w 1998 roku……… 51
2.1. Zadluzenie wewnetrzne Rosji i rozbudowa piramidy GKO………52
3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Rosji………59
3.1. Glówne etapy rozwoju BIZ w Rosji………59
3.2. Glówne kierunki rozwoju BIZ: źródła i adresaci………61
4. Transformacja handlu zagranicznego w Rosji………64
5. Przedstawienie wyników makroekonomicznych gospodarki rosyjskiej w latach 1993-1998………68
5.1. Dynamika PKB………68
5.2. Inflacja i poziom bezrobocia………69

Rozdzial III.
Ogólna charakterystyka wymiany towarowej pomiedzy Polska a Rosja w latach 1992-1998

1. Uwagi dotyczace Polsko-Rosyjskiej wymiany towarowej w latach transformacji………72
2. Analiza wolumenu i struktury importu do Polski z Rosji………74
2.1. Zywnosc i zwierzeta zywe………75
2.2. Napoje i tyton………75
2.3. Surowce niejadalne z wyjatkiem paliw………76
2.4. Paliwa mineralne, smary i materialy pochodne………77
2.5. Oleje, tluszcze i woski zwierzece i roslinne………78
2.6. Chemikalia i produkty pokrewne………78
2.7. Towary przemyslowe sklasyfikowane glównie wedlug surowca………79
2.8. Maszyny, urzadzenia i sprzet transportowy………80
2.9. Rózne wyroby przemyslowe………81
2.10. Struktura import………81
3. Analiza wolumenu i struktury eksportu z Polski do Roscji………84
3.1. Zywnosc i zwierzeta zywe………84
3.2. Napoje i tyton………85
3.3. Surowce niejadalne z wyjatkiem paliw………86
3.4. Paliwa mineralne smary i materialy pochodne………87
3.5. Oleje, tluszcze i woski zwierzece i roslinne………87
3.6. Chemikalia i produkty pokrewne………88
3.7. Towary przemyslowe sklasyfikowane glównie wedlug surowca………89
3.8. Maszyny, urzadzenia i sprzet transportowy………90
3.9. Rózne wyroby przemyslowe………91
3.10. Analiza struktury eksportu z Polski do Rosji……… 91
4. Saldo w handlu zagranicznym z Rosja………94

Rozdzial IV.
Wnioski wynikajace z analizy wpływu transformacji gospodarczej na wymiane towarowa pomiedzy Polska i Rosja

1. Czynniki wpływajace na rozwój Polsko-Rosyjskich obrotów handlowych………95
2. Ocena wpływu kryzysu w Rosji na sytuacje w handlu zagranicznym………104
3. Perspektywy rozwoju Polsko-Rosyjskiej współpracy handlowej………108

Zakończenie………111
Spis tabel………113
Spis wykresów………114
Literatura ………115

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>