Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej.


Wstęp

Rozdzial I.
Ewolucja polityki handlowej………3

1.1 Historia integracji europejskiej
1.2 Pojecie i zakres wspólnej polityki handlowej
1.3 Podstawy prawne wspólnej polityki handlowej

Rozdzial II.
Instrumenty wspólnej polityki handlowej ………13

2.1 Wspólna zewnetrzna taryfa celna
2.1.1 Cla w Unii Europejskiej
2.1.2 Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnoty (TARIC)
2.2 Bariery poza taryfowe
2.2.1 Ograniczenia ilosciowe
2.2.2 Dobrowolne ograniczenia exportu
2.2.3 Postepowania antydumpingowe
2.2.4 Inne bariery pozataryfowe

Rozdzial III.
Geograficzne zróznicowanie wspólnej polityki handlowej……… 28

3.1 Znaczenie pozaeuropejskich krajów wysoko uprzemyslowionych w polityce handlowej UE
3.1.1 Stosunki z USA
3.1.2 Stosunki z Japonia
3.2 Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec krajów rozwijajacych się
3.2.1 Stosunki handlowe z krajami basenu Morza Sródziemnego
3.2.2 Stosunki handlowe z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP)
3.2.3 Stosunki handlowe z krajami Europy Srodkowej i Wschodniej
3.3 Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

Zakoncznie
Bibliografia………52

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>