ONZ-UNESCO – jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Co powinnismy wiedziec o Organizacji Narodów Zjednoczonych.

1.1. Kilka slów o Lidze Narodów – poprzedniczce Organizacji Narodów Zjednoczonych
1.2. Jak powstala Organizacja Narodów Zjednoczonych?………7
1.3. Jakie sa cele Organizacji Narodów Zjednoczonych?……….10
1.4. Jakie sa glówne organy Organizacji Narodów Zjednoczonych i jakie sa ich kompetencje?……….11
1.5. Jak funkcjonuje Organizacja Narodów Zjednoczonych?……….15
1.6. Jakie organy pomocnicze ma Organizacja Narodów Zjednoczonych?……….19
1.7. Z jakimi organizacjami Organizacja Narodów Zjednoczonych nawiazala wspólprace?………..20


Rozdzial II.
UNESCO – jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ.

1.1. Jak powstala Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oswiaty, Nauki i Kultury?………..21
1.2. Jakie sa glówne cele UNESCO?……….21
1.3. Jakie sa glówne organy UNESCO?……….22
1.4. Jak funkcjonuje UNESCO?……….24
1.5. Z jakimi organizacjami wspólpracuje UNESCO?……….27


Podsumowanie……….28
Bibliografia……….29
Przypisy………..30

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>