Dystrybucja produktów na przykładzie firmy XYZ 4.36/5 (25)

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp…….3

Rozdział I
Definicja, formy i funkcje dystrybucji

1. Definicja, pojecie i funkcje dystrybucji…….5
2. Rodzaje kanalów dystrybucji…….7
3. Posrednicy w kanalach dystrybucji…….13
4. Logistyka jako istotny element dystrybucji…….19


Rozdział II
Charakterystyka firmy XYZ

1. Historia i kierunki rozwoju firmy XYZ…….23
2. Oferta produktowa firmy XYZ…….26
3. Klienci i konkurencja firmy XYZ…….32


Rozdział III
Koncepcja dystrybucji w firmie XYZ

1. Organizacja kanalów dystrybucji…….36
2. Logistyka w firmie XYZ…….42
3. Skutecznosc kanalów dystrybucji…….44


Bibliografia…….48

Spis rysunków, tabel i wykresów…….49

Oceń