Dystrybucja produktów na przykładzie firmy XYZ


Wstęp…….3

Rozdzial I
Definicja, formy i funkcje dystrybucji

1. Definicja, pojecie i funkcje dystrybucji…….5
2. Rodzaje kanalów dystrybucji…….7
3. Posrednicy w kanalach dystrybucji…….13
4. Logistyka jako istotny element dystrybucji…….19


Rozdzial II
Charakterystyka firmy XYZ

1. Historia i kierunki rozwoju firmy XYZ…….23
2. Oferta produktowa firmy XYZ…….26
3. Klienci i konkurencja firmy XYZ…….32


Rozdzial III
Koncepcja dystrybucji w firmie XYZ

1. Organizacja kanalów dystrybucji…….36
2. Logistyka w firmie XYZ…….42
3. Skutecznosc kanalów dystrybucji…….44


Bibliografia…….48

Spis rysunków, tabel i wykresów…….49

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>