RFN jako panstwo federalne.

Wstęp
……….
3

Rozdzial I
Rys historyczny federalnych Niemiec
………
6Rozdzial II
Wladza federalna a wladza krajowa (landowa)
………. 24

2.1. Zagadnienia wstepne
……….
24
2.2. Kraje federalne
………
27
2.3. Podzial kompetencji
………
33
2.3.1. Uwagi wstepne
………
33
2.3.2. W zakresię ustawodawstwa
……….
34
2.3.3. W zakresię administracji
……….
38
2.3.4. W zakresię wymiaru
sprawiedliwosci
………. 39
2.3.5. W stosunkach pomiedzy
innymi państwami
………. 40


Rozdzial III
Uregulowania konstytucyjne
………
43

3.1. Zagadnienia wstepne
……….
43
3.2. Parlament Federalny (Bundestag)
……….
44
3.3. Rada Federalna (Bundesrat)
………
47
3.4. Rzad Federalny
………
52
3.5. Prezydent Federalny
………
58
3.6. Wladza sadownicza
……….
60
3.7. Sadownictwo konstytucyjne
………
61


Rozdzial IV
Charakterystyka praktyki traktatowej
………
65

4.1. Uwagi wstepne
………
65
4.2. Umowy regulujace stosunki sasiedzkie z NRD
………. 65
4.3. Wybrane umowy regulujace stosunki pomiedzy RFN
a Polska ……… 75
4.3.1. Umowy graniczne
………
75
4.3.2. Traktat o dobrym sasiedztwie
i przyjaznej współpracy ………. 81
4.3.3. Umowy regulujace kwestie
swiadczen emerytalno-rentowych ……… 83
4.4. Umowy kulturalne
……….
89


Zakończenie
………
97
Bibliografia
………
101

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>