Analiza polsko-rosyjskich stosunków handlowych.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Stanowisko Polski wobec rosyjskich ofert współpracy

1.1. Sytuacja gospodarcza Polski i Rosji……….. 5
1.2. Czynniki determinujace rozwój stosunków handlowych Polski z Rosja ………..10
1.3. Prawne aspekty regulujace stosunki handlowe miedzy Polska a Rosja ………..14

Rozdzial II.
Charakterystyka stosunków handlowych z Rosja

2.1. Wielkosc eksportu i importu oraz bilans handlowy ………..23
2.2. Perspektywy dalszej współpracy gospodarczej miedzy Polska a Rosja ………..28

Rozdzial III.
Wpływ stosunków na wspólprace i sytuacje gospodarcza Polski

3.1. Wpływ stosunków politycznych na wspólprace gospodarcza ………..33
3.2. Wpływ czlonkowstwa Polski w Unii Europejskiej na handel z Rosja……….. 35

Zakończenie ………..41
Bibliografia ………..43
Wykaz tabel, wykresów ………..45

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>