Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unia Europejska.


Streszczenie
Wstęp

Rozdzial I
Czynniki kształtujące miejsce Rosji w stosunkach miedzynarodowych

1.1. Konsekwencje zmian geopolitycznych dla Rosji
1.2. Rozszerzenie Unii na Wschód
1.3. Kierunek ideowo-programowy w rosyjskiej polityce zagranicznej

Rozdzial II
Federacja Rosyjska – Unia Europejska – Polska

2.1. Rola Polski w stosunkach Rosji z Unia Europejska
2.2. Czlonkostwo Polski w Unii Europejskiej a stosunki polsko-rosyjskie
2.3. Obwód Kaliningradzki

Rozdzial III
Perspektywy rozwoju Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej

3.1. Wzajemna wspólpraca
3.2. Strategia rozwoju stosunków Federacji Rosyjskiej z UE na lata 2000-2010

Zakończenie
Bibliografia
Slowa kluczowe

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>