Kontrola zbrojen i nieproliferacji broni w okresie 1986-2005.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Podstawowe pojecia dotyczace rozbrojenia i kontroli zbrojen; wprowadzenie.

1.1. Rola sektora zbrojeniowego we wspólczesnej gospodarce globalnej………6
1.2. Istota i rodzaje procesów rozbrojeniowych………8
1.2.1. Umowy miedzynarodowe………8
1.2.2. Organizacje międzynarodowe (OBWE, NATO, ONZ)………10
1.2.3. Zinstytucjonalizowany system kontroli zbrojen………19
1.2.4. Programy zbioru i niszczenia broni………21
1.3. Podstawowe problemy procesu rozbrojeniowego………23
1.3.1. Bron masowego razenia (jadrowa, chemiczna, biologiczna)………23
1.3.2. Miny ladowe………24
1.3.3. Bron reczna (strzelecka i lekka)………26
1.4. Przeszkody procesów rozbrojeniowych………27
1.4.1. Prawno-międzynarodowe problemy rozbrojenia………27
1.4.2. Nowe zagrozenia dla procesu rozbrojeniowego………29
1.4.3. Handel bronia………32


Rozdzial II.
Rys historyczny zimnowojennego wyscigu zbrojen.

2.1 Sytuacja po zakonczeniu II wojny swiatowej………36
2.2 Zimnowojenny wyscig zbrojen………40
2.3 Koniec zimnej wojny i lata 90. XX wieku………49


Rozdzial III.
Rokowania i porozumienia rozbrojeniowe zawarte po 1986 roku.

3.1 Rokowania i porozumienia rozbrojeniowe zawarte w ramach ONZ………54
3.2 Amerykansko – radzieckie rokowania i porozumienia rozbrojeniowe………59
3.3 Unia Europejska jako inicjator procesu rozbrojeniowego………61


Rozdzial IV.
Rola środków budowy zaufania i bezpieczenstwa w stabilizowaniu sytuacji wojskowo-politycznej w Europie

4.1 Budowa bezpieczenstwa europejskiej na bazie platformy KBWE/OBWE………65
4.2 Budowa bezpieczenstwa europejskiego na bazie NATO………68
4.3 Budowanie bezpieczenstwa w społeczenstwie globalnym; przyklad Rzeczpospolitej Polskiej………70


Rozdzial V.
Problem weryfikacji wykonania zawartych porozumien………80

Wnioski………83
Literatura………83
Spis fotografii………89
Spis rysunków………89
Spis tabel………89
Zalaczniki………90

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>