Konflikt palestynsko-izraelski jako czynniki rozwoju terroryzmu międzynarodowego

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I.
Terroryzm – charakterystyka zjawiska

1.1. Terroryzm – czym jest? ……….5
1.2. Krótka historia powstania terroryzmu ……….11


Rozdział II.
Polityczno-społeczne przyczyny powstania terroryzmu

2.1. Sytuacja spoleczno-polityczna jako czynnik sprzyjajacy powstaniu organizacji terrorystycznych ……….16
2.2. Konflikt palestynsko-izraelski i jego wpływ na nastroje polityczne w państwach arabskich ……….23


Rozdział III.
Terroryzm islamski

3.1. Fundamentalizm islamski – czym jest? ……….28
3.2. Terrorystyczne ugrupowania islamskie – cele i metody działania ……….34


Rozdział IV.
Glówne czynniki sprzyjajace powstaniu i ekspansji terroryzmu islamskiego

4.1. Konflikt izraelsko-palestynski – spirala nienawisci ……….40
4.2. Rola Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie ……….45
4.3. Czynnik cywilizacyjny – podzial na 'biedne poludnie – bogata pólnoc’ ……….48


Zakończenie ……….49

Aneks 1; Case study – przypadek Hamasu vs. Al-Kaida………. 51
Aneks 2; Ofiara ……….57

Bibliografia………. 59