Wizerunek rodziny wielodzietnej a miejsce zamieszkania

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp

Rozdział I
Obraz rodziny wielodzietnej
1.1 Rodzina w ujęciu definicyjnym
      1.2.Typy rodzin w świetle literatury
1.3.Sytuacja rodziny wielodzietnej w Polsce.
1.4. Charakterystyka funkcjonowania rodzin wielodzietnych

Rozdział II
Czynniki środowiskowe w kształtowaniu wizerunku rodziny wielodzietnej
      2.1.Wizerunek – wyjaśnienie pojęcia
2.2.Miasto i wieś jako miejsce zamieszkania
2.3.Środowisko społeczne jako środowisko wychowawcze
2.4.Specyfika środowiska wiejskiego i miejskiego

Rozdział III
Wizerunek rodziny wielodzietnej a miejsce zamieszkania
      3.1.Metoda prowadzenia badania
3.1.1 Narzędzia badawcze
3.1.2. Strategia badań
3.1.3. Charakterystyka osób badanych
3.2. Analiza wyników badań własnych
3.2.1. Wizerunek rodziny wielodzietnej wśród osób mieszkających na wsi
3.2.2. Wizerunek rodziny wielodzietnej wśród osób mieszkających w mieście
3.2.3. Różnice w wizerunku rodziny wielodzietnej wśród osób mieszkających na wsi i w mieście

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis załączników
Załączniki

 


Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.