Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie zakładu cukierniczego XYZ

12 grudnia 2017 0 Przez administrator

Wstęp……….3

Rozdział I
Teoria małych i średnich przedsiębiorstw
      1.1 Pojęcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw……….4
1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i gospodarce……….10
1.3 Udział małych i średnich przedsiębiorstw w PKB……….12
1.4 Liczba małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce……….14

Rozdział II
Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
      2.1 Istota finansowania małych i średnich przedsiębiorstw……….18
2.2 Dostępność oraz wady i zalety źródeł finansowania……….20
2.3 Problemy z pozyskiwaniem kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa……….22
2.4 Formy i źródła finansowania sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw……….24
2.5 Finansowanie przedsiębiorstw z kapitałów własnych……….25
2.6 Finansowanie przedsiębiorstw z kapitałów obcych……….26

Rozdział III
Zakład cukierniczy Joker sp. j. jako małe i średnie przedsiębiorstwo i jego źródła finansowania
      3.1 Charakterystyka Zakładu Cukierniczego ……….31
3.2 Źródła finansowania Zakładu Cukierniczego ……….34

Zakończenie……….36
Bibliografa……….36
Akty prawne……….38
Adresy internetowe……….38
Spis rysunków……….38
Spis tabel……….38