Wykorzystanie systemu WMS do ewidencji obrotu produktów spożywczych w Regionalnym Centrum Dystrybucji 4.33/5 (21)

5 listopada 2017 0 Przez administrator

Wstęp……….2

Rozdział 1
Charakterystyka procesów dystrybucji 
1.1.Pojęcie,rodzaje oraz funkcje dystrybucji………. 3
1.2. Kanały dystrybucji. Definicja oraz kryteria wyboru……….. 5
1.3. Rodzaje kanałów dystrybucji usług………. 9

Rozdział 2
Charakterystyka systemu wms i jego znaczenie 

2.1. Systemy informatyczne stosowane w działalności dystrybucyjnej………. 12
2.2. Funkcje oraz wykorzystanie systemu do ewidencji ……….28
2.3. WMS a dystrybucja ……….35

Rozdział 3
Metodologia badań 

3.1. Informacje wstępne ……….37
3.2. Wyniki własnych badań ……….39

Zakończenie………. 51
Bibliografia………. 52
Spis tabel ……….55
Spis rysunków………. 56

Oceń