Kanały dystrybucji w firmie XYZ. 4.09/5 (22)

Wstęp………3
Rozdzial 1.
Dystrybucja i kanaly dystrybucji………5

1.1. Pojecie i rodzaje dystrybucji………5
1.2. Funkcje dystrybucji………18
1.3. Pojecie kanalów dystrybucji………23
1.4. Wybór kanalów dystrybucji………29


Rozdzial 2.
Rodzaje kanalów dystrybucji………39

2.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe poSredników………39
2.1.1. Kanały bezpośrednie (zeroszczeblowe)………39
2.1.2. Kanały pośrednie………44
2.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na stopien integracji uczestników kanalu………50
2.2.1. Kanały konwencjonalne………50
2.2.2. Kanały zintegrowane pionowo………53
2.2.2.1. Kanały kontraktowe (umowne)………54
2.2.2.2. Kanały korporacyjne (wlasne, foirmowe)………60
2.2.2.3. Kanały administrowane………64


Rozdzial 3.
Kanały dystrybucji w firmie xyz………68

3.1. Historia firmy………68
3.2. Przedmiot działania ………73
3.3. Organizacja kanalów dystrybucji………77
3.4. Ocena kanalów dystrybucji………83


Bibliografia………86
Spis rysunków………88
Spis tabel………88
Spis wykresów………88

Oceń