Logistyka reengineering zbytu działalności przedsiębiorstwa 4.17/5 (18)

Wstęp…………2

Rozdział 1
Konceptualne zasady i innowacje strategii zbytu działalności w przedsiębiorstwie.
 1.1 Pojęcie i istota zbytu działalności przedsiębiorstwa…………5
1.2 Reengineering procesów biznesowych w logistyce…………15
1.3 Współczesna praktyka i perspektywy rozwoju e-commerce w sprzedaży działalności przedsiębiorstw…………20

Rozdział 2
Organizacyjno-ekonomiczna charakteryka sklepu internetowego Plitka.UA.
 2.1 Schemat działania sklepu internetowego …………25
2.2 Ekonomiczne zawartość sklepu Internetowego ‚plitka.ua’…………30
2.3 Logistyczna działalności sklepu internetowego ‚plitka.ua’…………36
2.4 Koszty tworzeniu i rozmieszczeniu sklepu internetowego w informacyjnym środowisku…………43

Rozdział 3
Optymalizacja zbytu działalności poprzez wprowadzenie sklepu internetowego
 3.1 Strategia marketingowa…………48
3.2 Operacyjny, organizacyjny i finansowy plan…………51
3.3 Analiza czystego dochodu pieniężnego…………62
3.4 Efektywność projektu…………65

Zakończenie…………68
Bibliografia…………72

Oceń