Organizacja dystrybucji sprzedaży na przykładzie firmy XYZ. 4.17/5 (18)


Wstęp………4

Rozdzial I
Miejsce i rola dystrybucji w
marketingu………6

1.1. Dystrybucja i sposoby jej
interpretacji………6
1.2. Dystrybucja towarów……….10
1.3. Kanały
dystrybucyjne………11
1.4. Fizyczny przeplyw towarów………13


Rozdzial II
Charakterystyka firmy xyz
………17

2.1. Definicja podmiotu gospodarczego
………17
2.2. Prezentacja
firmy……….17
2.3. Historia mlyna……….18
2.4. Struktura organizacyjna i
zatrudnienie………19
2.5. Przedsiebiorstwo a
konkurencja………23
2.5.1. Udział w
rynku………24
2.5.2. Struktura
konkurencji………26
2.5.3. Rodzaje konkurentów……….27
2.6. Analiza SWOT………29


Rozdzial III
Dystrybucja w
firmie………34

3.1. Środki
transportu………34
3.2. Zaopatrzenie i gospodarka materialowa………36
3.2.1. System organizacji zaopatrzenia w
surowiec………36
3.2.2. Kontrola jakosci………38
3.2.3. Gospodarka
opakowaniami……….40
3.3. Kierunki
produkcji……….41
3.3.1. Przemial zyta……….41
3.3.2. Przemial
pszenicy……….44
3.4. Charakterystyka odbiorców……….45
3.4.1. Odbiorcy
hurtowi………46
3.4.2. Odbiorcy
detaliczni……….47


Rozdzial IV
Analiza sprzedazy……….50

4.1. Struktura sprzedaży produktów
finalnych……….50
4.1.1. Wielkosc sprzedazy………56
4.1.2. Geograficzna lokalizacja odbiorców………58
4.1.3. Działalność
reklamowa……….60
4.2. Prognozowanie sprzedazy………61


Zakończenie………68
Spis rysunków……….70
Spis
tabel……….71
Literatura……….72

Oceń