Zarządzanie materialami i surowcami w firmie. 4.47/5 (17)


Wstęp………3

Rozdzial I.
Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4

1. Zadania gospodarki materialowej………4
1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materiałów………13
3.Zasad zarządzania materiałami
surowcami………23
4.Miejsce gospodarki materiałowej w strukturze organizacyjnej………31


Rozdzial II.
Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35

1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35
2. Procedura dostawy i jej ocena………53
3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62
4. Koszty gospodarowania materialami i surowcami………67


Rozdzial III.
Wpływ gospodarki materialowej na zarzadzanie firma………76

1. Racjonalne gospodarowanie zasobami materialowymi w firmie………76
2. Praktyczne prognozowanie zuzycia materialowego………79


Zakończenie………86
Bibliografia
………87
Spis
tabel………89
Spis rysunków………90
Spis wykresów………91

Oceń