System dystrybucji na przykładzie PKN Orlen S.A. 4.39/5 (23)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział 1.
Dystrybucja jako element mieszanki
marketingowej………4

1.1. Dystrybucja produktów a inne instrumenty
marketingu………8


Rozdział 2.
Wybór kanalów
dystrybucji………10

2.1. Rodzaj kanalów
dystrybucji………
………12
2.2. Czynniki wpływajace na wybór kanalów………15


Rozdział 3.
Formy współpracy w kanalach
dystrybucji………19

3.1. Kanały
konwencjonalne………19
3.2. Kanały zintegrowane
pionowo………21
3.2.1. Kanały
administrowane………22
3.2.2. Kanały
korporacyjne………23
3.2.3. Kanały
kontraktowe………24
3.3. Rozwój form współpracy na rynku paliw w
Polsce………28


Rozdział 4.
Proces fizycznego przeplywu produktów………31

4.1. Logistyka
marketingowa………32


Rozdział 5.
System dystrybucji PKN ORLEN S.A………36

5.1. Historia firmy Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A………36
5.2. System dystrybucji PKN ORLEN S.A………39
5.3 Logistyka w PKN ORLEN S.A………44


Zakończenie………47
Bibliografia………48

Oceń