Magazynowanie jako jeden z elementów infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie firmy XYZ

24 listopada 2017 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Magazynowanie
1.1. Magazyn – definicja i podstawowe zadania
1.2. Proces magazynowania
1.3. Gospodarka magazynowa

Rozdział II
Infrastruktura procesów logistycznych

2.1. Pojęcie infrastruktury procesów logistycznych
2.2. Infrastruktura magazynowa, budowle i urządzenia
2.3. Urządzenia transportu wewnętrznego

Rozdział III
Magazynowanie elementem infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie firmy XYZ

3.1. Firma XYZ – informacje ogólne
3.2. Proces magazynowania materiałów budowlanych
3.3. Magazynowe systemy komputerowe
3.4. Analiza przesyłania danych

Rozdział IV
Wprowadzenie RFID w celu poprawy efektywności prac magazynowych w firmie XYZ

4.1. System RFID
4.2. Wdrążenie systemu RFID do firmy XYZ
4.3. Analiza korzyści po wprowadzeniu systemu RFID

Zakończenie
Bibliografia
Spisy rysunków i tabel