Nauczycielska wiedza o sposobach uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym 4.2/5 (20)

24 listopada 2017 Wyłączono Przez administrator

Wstep

Rozdział I
Sposoby uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym
1.1.Biopsychiczne podstawy wychowania dziecka w wieku przedszkolnym
1.2.Myślenie i uczenie się dzieci w wieku przedszkolnym
1.3.Nowoczesne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
1.4.Mali badacze – metoda projektu w edukacji elementarnej

Rozdział II
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1.Przedmiot i cele badań
2.2.Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.3.Dobór próby badawczej

Rozdział III
Analiza wyników badań i wnioski
3.1.Analiza zebranego materiału badawczego
3.2.Wnioski

Podsumowanie
Bibliografia
Wykaz tabel
Aneksy

Oceń