Resocjalizacja nieletnich w zakladach poprawczych na przykładzie działalności pedagogicznej Zakladu Poprawczego w XYZ. Studium przypadku


Wstęp……….3

Rozdzial I
Resocjalizacja jako proces zmian w osobowosci czlowieka

1. Funkcje i zadania resocjalizacji……….6
2. Zasady i metody resocjalizacji……….13
3. Etapy procesu resocjalizacji……….22

Rozdzial II
Zaklady poprawcze jako instytucje resocjalizacyjne

1. Podstawy prawne……….30
2. Pedagogiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych w Polsce……….38
3. Jednostki spolecznie niedostosowane jako przedmiot oddzialywania resocjalizacyjnego zakladów poprawczych……….47

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

1. Charakterystyka studium indywidualnych przypadków……….58
2. Cel i problemy badawcze……….65
3. Procedura badan wlasnych……….67
4. Charakterystyka objetych badaniami podopiecznych……….71

Rozdzial IV
Charakterystyka podopiecznych przebywajacych w zakładzie w świetle badan wlasnych

1. Charakterystyka srodowiska społecznego podopiecznych……….75
2. Adaptacja spoleczna a czas pobytu nieletnich w placówce……….85
3. Psychopedagogiczne aspekty pracy wychowawczej z podopiecznymi placówki……….91

Rozdzial V
Specyfika procesu resocjalizacji nieletnich z Zakladu Poprawczego w XYZ.

1. Cel i zadania dzialan wychowawczych w realiach zakladowych……….96
2. Formy wychowania resocjalizacyjnego w zakladzie……….111
3. Rezultaty pracy resocjalizacyjnej objetych badaniami nieletnich……….125

Zakończenie……….134
Bibliografia……….137
Spis tabel……….142
Spis aneksów……….143

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>