Zaklad karny jako miejsce pracy, służby funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej- możliwości i zagrozenia.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Zaklad karny jako jednostka penitencjarna

1. Cele, funkcje i zadania zakladu karnego w świetle przepisów prawnych……….5
2. Zaklad karny jako jednostka totalitarna……….9
3. Struktura organizacyjna……….13
4. Personel jednostki organizacyjnej i jego zadania……….15
4.1 Dyrektor……….16
4.2 Dzial ochronny……….18
4.3 Dzial penitencjarny……….21
4.4 Dzial ewidencji i zatrudnienia……….26
4.5 Dzial kwatermistrzowski……….31
4.6 Dzial finansowy……….32
4.7 Sluzba zdrowia……….33

Rozdzial II.
Specyfika służby wieziennej w aspekcie obowiazków zawodowych

1. Kwalifikacje personelu wieziennego……….36
2. Etyka zawodowa i prestiz zawodu……….46
3. Sluzba wiezienna jako źródłostresu……….49
4. Ryzyko wystapienia wypalenia zawodowego funkcjonariuszy……….53
5. Satysfakcja z pracy zawodowej jako czynnik przeciwdzialajacy wypaleniu zawodowemu……….59

Zakończenie……….63
Biblografia……….65


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>