Problem spozywania narkotyków wśród młodzieży gimnazjalnej w roku szkolnym 2010-2011 w gimnazjum.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Podstawowe informacje dotyczace narkotyków i narkomanii w literaturze

1.1. Pojecie narkotyków, narkomani i uzaleznienia……….5
1.2. Szczególowa charakterystyka i podzial narkotyków……….8
1.3. Przestepczosc narkotykowa w Polsce……….16
1.4. Przyczyny narkomanii……….21
1.5. Skutki zazywania narkotyków……….23


Rozdzial II
Metodyka badawcza

2.1 Cel i przedmiot przeprowadzonych badan……….25
2.2 Problemy i hipotezy badawcze……….26
2.3 Zmienne i wskazniki……….27
2.4 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….29
2.5 Charakterystyka, przebieg i organizacja badan……….31


Rozdzial III
Narkomania, jako problem spoleczny wśród młodzieży gimnazjalnej. rozmiar zjawiska. Analiza wyników i badan wlasnych

3.1 Skala rozpowszechnienia narkotyków wśród uczniów w roku szkolnym 20010/2011 w Gimnazjum nr X……….32
3.2 Socjodemograficzne aspekty spozywania narkotyków……….36
3.3 Wiedza młodzieży na temat narkotyków……….40
3.4 Dostepnosc narkotyków……….44
3.5 Przyczyny spozywania narkotyków……….42
3.6 Podsumowanie badan. Wnioski……….47


Zakończenie……….48
Bibliografia……….50
Źródła internetowe……….51
Ankieta……….52

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>