Realizacja pasji sportowych w warunkach izolacji wieziennej na przykładzie ZK w XYZ.


Wstęp……….5

Rozdzial I
Resocjalizacyjna rola kultury fizycznej w zakladach karnych……….5

1.1. Zaklad karny jako instytucja resocjalizacyjna.
1.2. Sport jako dziedzina kultury fizycznej.
1.3. Rola sportu w oddzialywaniach resocjalizacyjnych.


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych ……….16

2.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan.
2.2. Sformulowanie problemów badawczych i hipotez roboczych.
2.3. Metoda, techniki i narzedzia zastosowane w badaniach.
2.4. Teren badan i ich organizacja.

Rozdzial III.
Analiza wyników badan……….27

3.1. Charakterystyka badanej populacji.
3.2. Warunki panujace w zakładzie i relacje miedzy wiezniami.
3.3. Organizacja zajęć wychowania fizycznego w Z K w XYZ
3.4. Postrzeganie sportu przez badanych.
3.5. Poziom aktywnosci fizycznej badanych oraz warunki do uprawiania sportu.
3.6. Znaczenie resocjalizacyjne sportu w warunkach izolacji wieziennej.


Wnioski z badan. ……….54
Bibliografia.
Spis tabel i wykresów.
Zalaczniki.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>