Podkultura wiezienna jako alternatywny styl zycia wieznia


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Analiza literatury przedmiotu

1.1. Podstawowe pojecia i ich objasnienie………4
1.2. ‚Drugie zycie’wieznia i hierarchia wiezienna………7
1.3. Stosunki interpersonalne panujace w życiu wieziennym………15
1.4. Normy i wartosci obowiazujace uczestników podkultury wieziennej………21
1.5. Formalna organizacja wiezienia alternatywa dla podkultury wieziennej………26
1.6. Przejawy podkultury wieziennej………32

Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan………37
2.2. Problemy badawcze………38
2.3. Hipotezy robocze………39
2.4. Zmienne zalezne, niezalezne i posredniczace………40
2.5. Metody, techniki i narzedzia zastosowane w badaniach………42
2.6. Charakterystyka terenu badan………44
2.7. Charakterystyka badanej populacji………44

Rozdzial 3.
Podkultura wiezienna w opiniii wiezniów – Analiza wyników badan


Podsumowanie i wnioski resocjalizacyjne………60
Bibliografia:………62
Spis tabel:………65
Spis diagramów:………65
Aneksy:………66


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>